Skip to main content

Laatste aanpassing: 1 juni 2022

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle domeinen: reffee.nl en hun subdomeinen (hierna: de site). De Algemene Voorwaarden zijn geldig voor al uw toekomstige transacties met REFFEE (kan worden aangeduid als ‘ons’) en bezoeken aan de site.

REFFEE BV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te herzien. De datum van de laatste update vindt u hier boven. Het is de verantwoordelijkheid van gebruikers om zichzelf op de hoogte te houden van dergelijke wijzigingen.

 

Vrijwaring

REFFEE BV garandeert niet dat alle artikelen in de REFFEE BV webshop op het moment van uw bestelling op voorraad zijn. Mocht een artikel onverhoopt niet leverbaar zijn, dan neemt REFFEE BV spoedig telefonisch of per e-mail contact met u op.

REFFEE BV kan niet beloven dat de inhoud van de site te allen tijde vrij is van onnauwkeurigheden of typografische fouten. Ook kunnen we niet garanderen dat alle informatie up-to-date is. REFFEE BV kan te allen tijde de inhoud van de site wijzigen.

Hoewel REFFEE BV ernaar streeft de juiste teksten, afbeeldingen en prijzen op de site en webshop weer te geven, kunnen fouten voorkomen. Indien in de webshop het verkeerde bedrag in rekening is gebracht, geeft REFFEE BV u de mogelijkheid een nieuwe bestelling te plaatsen met de juiste prijs of uw bestelling te annuleren. REFFEE BV behoudt zich echter het recht voor om elke bestelling vóór verzending te annuleren als we constateren dat de prijs onjuist is. In een dergelijk geval zullen wij u per e-mail op de hoogte stellen. Als we geen contact met u kunnen opnemen, wordt uw bestelling automatisch geannuleerd.

Externe organisaties onderhouden een deel van de diensten die via de site worden bemiddeld. In situaties waarin REFFEE BV optreedt als agent voor dergelijke diensten, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten die voortvloeien uit hun activiteiten.

REFFEE BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van de site of het niet kunnen gebruiken van de site. REFFEE BV kan geen probleemloze, ononderbroken en veilige toegang tot de site garanderen.

 

Kennisgeving van auteursrechtelijke toestemming

Het auteursrecht op de documenten op deze site (inclusief, maar niet beperkt tot, de handelsmerken van REFFEE BV, logo’s, afbeeldingen, tekst, foto’s, ontwerpen, logo’s, pictogrammen, afbeeldingen, gegevens en software) zijn eigendom van of in licentie gegeven aan REFFEE BV en zijn gelieerde ondernemingen. U mag dit materiaal alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. U mag kopieën van dit materiaal downloaden, afdrukken en opslaan voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat deze Verklaring inzake auteursrechtelijke toestemming in al dergelijke kopieën is opgenomen. U mag niemand kosten in rekening brengen voor het gebruik van het materiaal, en u mag het materiaal niet publiceren, dupliceren of anderszins distribueren naar anderen zonder voorafgaande toestemming van REFFEE BV. U mag het materiaal op geen enkele manier wijzigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze juridische kennisgeving, worden er geen rechten of licenties op het materiaal, of een deel daarvan, verleend of geïmpliceerd.

Voor persvragen kunt u terecht op onze contactpagina.

 

Handelsmerken

Onze handelsmerken omvatten (onder andere) de naam en het logo van REFFEE. Deze handelsmerken kunnen in meer dan één land worden gebruikt of geregistreerd, en uw gebruik van deze website geeft u geen enkel recht om onze handelsmerken te gebruiken.

 

Privacybeleid

Alle persoonlijke informatie die op de site wordt opgeslagen, wordt met de grootste zorg behandeld. De informatie die we opslaan zal niet worden verkocht of gebruikt voor andere doeleinden dan het garanderen van de best mogelijke service. Het wordt uitsluitend gebruikt om u te informeren over de aanschaf van uw producten bij Reffee.nl.

Alle klanten die met een kaart betalen, zijn onderworpen aan validatiecontroles. REFFEE BV behoudt zich het recht voor om elke bestelling uit te stellen als fraude wordt vermoed. Om veiligheidsredenen slaan we geen betalingsinformatie op in onze database.

 

Beveiliging

REFFEE BV gebruikt Secure Socket Layers (SSL), de industriestandaard voor het overdragen van informatie om uw bestellingen te verwerken. REFFEE BV webshop maakt gebruik van de Let’s Encrypt SSL-certificaten, die de communicatie beveiligen door alle gegevens van en naar de site te versleutelen. Om veiligheidsredenen slaan we geen betalingsinformatie op in onze database.

 

Kleuren

We kunnen niet garanderen dat de kleuren op de website natuurgetrouw zijn. Dit is mede afhankelijk van de kleurinstellingen van je computer en monitor.

 

Overtreding van regels

REFFEE BV behoudt zich het recht voor om alle wettelijke en billijke oplossingen te zoeken voor schendingen van deze Algemene Voorwaarden, inclusief het recht om de toegang tot de site te blokkeren.

 

Overmacht

In geval van overmacht worden de verplichtingen van REFFEE BV opgeschort. De overeenkomst tussen u en REFFEE BV kan in dergelijke gevallen geheel of gedeeltelijk door uzelf of door REFFEE BV worden beëindigd. Van overmacht is sprake in geval van oorlog, burgeroorlog, revolutie, oproer, overheidsmaatregelen, staking, lock-out, blokkering, uitval van elektriciteit, telefoon- of internetdienst, natuurrampen of soortgelijke gebeurtenissen.

Onder dergelijke omstandigheden zal REFFEE BV proberen om alle problemen op tijd op te lossen.

 

Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden voldoen aan de Nederlandse wetgeving en de Nederlandse rechtbanken zijn exclusief bevoegd voor elk geschil onder deze overeenkomst.

De wetten van uw land kunnen verschillen van die in Nederland en er kunnen aanvullende wettelijke vereisten zijn om deze website te gebruiken. U moet voldoen aan alle toepasselijke lokale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot uw gebruik van onze website.

 

Korting & aanbiedingen

Kortingscodes kunnen niet worden gecombineerd met andere kortingen of aanbiedingen.